Verlof

Leerplichtwet
De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij een wet ontwikkeld, namelijk de “leerplichtwet 1969”. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze wet. In de leerplichtwet staat dat het de taak van de ouder(s)/verzorger(s) is ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat.

Succes op school begint bij aanwezigheid tijdens de lessen. De meeste kinderen volgen die lessen ook gewoon. Helaas komt het ook voor dat kinderen te laat komen, spijbelen of onder schooltijd met vakantie gaan. Dat kinderen de lessen bijwonen is een verantwoordelijkheid van de school, ouders en leerlingen. In de Leerplichtwet staan een aantal spelregels op het gebied van verzuim. Soms is afwezig zijn onder schooltijd geoorloofd, maar vaak ook niet. Het is belangrijk dat scholen, ouders en kinderen weten welke regels er bestaan en dat we ons er ook aan houden.

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties
Als u verlof op wilt nemen buiten de reguliere schoolvakanties, moet u dit opnemen met de directeur van de school. De directeur (10 dagen of minder) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 dagen) is degene die toestemming kan geven voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties.