TSO

[trx_title]TSO (Tussen Schoolse Opvang)[/trx_title]

Tussen de middag bestaat de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. Onze vrijwillige overblijfkrachten zijn structureel aanwezig op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag. Het overblijven kost € 2,00 per keer. Betaling van het overblijven gaat via een strippenkaart. U kunt bij de overblijfkrachten of bij de balie de strippenkaart kopen. U kunt strippenkaarten kopen voor €10,00 (5x), €20,00 (10x + 1x gratis) en voor €40,00 (20x + 2x gratis).

Indien U van het overblijven gebruik wenst te maken, dan moet dit vroegtijdig worden doorgegeven aan de overblijfkracht en de betreffende leerkracht. Een overblijfprotocol is op school aanwezig. Deze is ook via de website te lezen.