Zo Zijn Onze Manieren

De school streeft naar een leef- en leerklimaat waarin personeel, leerlingen, ouders maar ook andere bezoekers van onze school zich veilig en positief verbonden voelen met de school. Een positieve binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.

Om met plezier met elkaar te kunnen samenwerken, zijn afspraken en regels nodig. Ook op onze school hebben we met elkaar afspraken gemaakt en regels opgesteld. In dit handboek “Zo zijn onze manieren” vindt u deze afspraken en regels.