Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast het vaste lesprogramma van de school, wordt in samenwerking met de ouderraad (OR), ook gezorgd voor een aantal leuke en “ontspannende” activiteiten. U moet dan denken aan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald maar uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25,- per leerling per schooljaar. Dit geldt voor het eerste en tweede kind. Voor het derde en volgende kind(eren) vraagt de ouderraad geen vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage is met instemming van de MR vastgesteld.

Dus de vrijwillige ouderbijdragen bedragen voor een gezin
• met 1 kind: € 25,-
• met 2 kinderen: € 50,-
• met 3 kinderen: € 50,- (etc.)

Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan:
• het 5 decemberfeest, inclusief intocht, het cadeau en snoepgoed
• de kerstviering, waarbij de hele school in kerstsfeer wordt gebracht
• de paasviering
• drinken en versnaperingen tijdens de laatste schooldag
• drinken en versnaperingen tijdens de avondvierdaagse
• diverse sporten spel activiteiten

Tevens reserveert de ouderraad jaarlijks een klein bedrag voor de afschrijvingen van de kerstversieringen, 5 december kleding en dergelijke.