Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind dat ouders betrokkenheid en belangstelling tonen voor deze ontwikkeling. Een kind dat zich gewaardeerd voelt, en oprechte belangstelling krijgt, zal zich thuis én op school prettiger voelen. Dit heeft naar ons idee een positieve invloed op de prestaties. Wij stellen uw betrokkenheid dan ook zeer op prijs. Wij proberen de ouders door mondelinge en schriftelijk informatie zoveel mogelijk bij onze school te betrekken. Dit gebeurt onder andere op de volgende manieren:
• Kennismakingsavonden
• Voortgangs/Rapport gesprekken
• Digiduif
• Nieuwsbrief
• Schoolgids
• MR
• Website
• Enz.

Verder is het helpen bij activiteiten op school, een goede en leuke manier om uw betrokkenheid te tonen. Vanuit het oogpunt betrokkenheid hopen wij dat alle ouders een bepaalde mate van hulp en ondersteuning kunnen bieden. Dit kan bestaan uit:
• Hulp in de klassen;
• Begeleiden tijdens uitstapjes;
• Helpen bij éénmalige activiteiten zoals een sportdag of een sponsorloop.

Kortom U bent een onmisbare schakel in het moderne onderwijs. Zonder uw inzet kunnen een aantal activiteiten gewoon niet georganiseerd worden. Als u denkt ons op de een of andere manier te kunnen helpen, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met een van de leden van de Ouder- of Medezeggenschapsraad.