Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief september 2019


nieuwsbrief september 2019

Welkom terug!
Na een welverdiende vakantie zijn we inmiddels al weer een eindje op weg en ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar voor u. We zullen u ook dit jaar weer regelmatig op de hoogte brengen over onze plannen en activiteiten. Dit doen we o.a. via de maandelijkse digitale nieuwsbrieven maar u kunt ook met enige regelmaat een berichtje vanuit de klas of leerkracht via de mail verwachten. U ontvangt deze berichten via Social Schools. 

Social Schools
Social Schools is een digitale, afgeschermde, omgeving (“ouderportal”) voor het uitwisselen van informatie tussen ouders en de school. De school informeert ouders over activiteiten en andere schoolse aangelegenheden via dit  digitale mailsysteem. Maar ook ouders kunnen de school gemakkelijk bereiken via Social Schools, zo kunt u ziekmeldingen heel eenvoudig via Social Schools doorgeven.  

Heeft u nog geen Social Schools Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk te installeren, zodat u geen informatie van de school mist. Loopt u tegen problemen aan? Neem dan gerust contact op met onze ICT’ er, meester Erwin. Hij helpt u graag verder. 

Kennismakingsavond
Op dinsdag 24 september, van 16.30 tot 18.00 uur, is onze jaarlijkse kennismaking op school. U krijgt van uw eigen kind(eren) een rondleiding in het lokaal waar zij dit jaar zal/zullen doorbrengen. Natuurlijk zijn ook de leerkrachten aanwezig om u te informeren. U kunt dan (hernieuwd) kennis maken met de leerkracht(en) en de school maar ook andere ouders ontmoeten. 

In elke groep zal u ook een kwartier lang door de leerkracht  geïnformeerd worden. De leerlingen zijn dan niet in de klas aanwezig en worden in een andere ruimte in de school opgevangen. Tijdens deze 15 minuten krijgt u, samen met andere ouders, een presentatie van de meester of juf. U ontvangt, via Social Schools, van de leerkracht van uw kind(eren) een bericht wanneer hij/zij “lesgeeft”. Zorgt u ervoor dat u op tijd in de klas bent?  

De schoolfotograaf komt!
Op 1 oktober  komt de schoolfotograaf. De fotograaf maakt portretfoto’s en groepsfoto’s. Er worden geen familiefoto’s gemaakt.  U ontvangt een paar weken na het fotograferen een gebruikersnaam met inlogcode waarmee u  via internet de schoolfoto’s van uw kind kunt bestellen.  

Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de gebruikersnaam en inlogcode bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt raakt.

Trakteren
Op de Nico Bulderschool vieren we graag een feestje. De verjaardagen van de kinderen horen daar natuurlijk ook bij.  De kinderen mogen in de klas trakteren. Omdat sommige kinderen te maken hebben met voedselintolerantie, een aangepast eetpatroon of bewust kiezen voor gezond verzoeken we u om even stil te staan bij de traktatie die u uw jarige kind meegeeft. Ouders met kinderen die een aangepast eetpatroon hebben verzoeken wij om met de leerkracht (én het kind) te overleggen over de traktaties.  

Bereikbaarheid
Uw kinderen brengen de hele dag door op school. Soms is het nodig om ouders tijdens de schooldag of na schooltijd te bereiken. Daarom is het belangrijk dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. We vragen u dan ook om de school goed op de hoogte te houden en gewijzigde contactgegevens tijdig door te geven. Het is heel vervelend voor u, uw kind maar ook voor de school als we u niet kunnen bereiken in geval van nood. U kunt uw contactgegevens op de informatieavond controleren en wijzigingen meteen doorgeven.  

Bericht van de kinderfysiotherapeut 
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen van de Nico Bulderschool weer gebruiken maken van de mogelijkheid om begeleid te worden door een kinderfysiotherapeut. Dit kan als kinderen moeite hebben met bewegen en daardoor minder goed mee kunnen doen. Het betreft dan bewegen thuis, tijdens gym, op het speelplein, de klas bij het maken van werkjes of bijvoorbeeld bij het schrijven. Kinderen kunnen dan gebaat zijn bij extra aandacht voor het bewegen, zodat ze weer goed en met plezier mee kunnen doen met de beweegactiviteiten.  Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.  

Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven op school onder begeleiding van kundige, vrijwillige overblijfkrachten. De kosten hiervan zijn 2 euro per keer. Als u een strippenkaart koopt, ontvangt u korting. Wij verwachten overigens  dat de kosten van de overblijf in 2020 zullen stijgen naar 2,20 euro per keer.  

Strippenkaarten kunt u enkel op maandagochtend tussen 08.15 en 08.45 uur kopen aan de balie in de school Geeft u tijdig de data door dat uw kind(eren) overblijven? 

Belangrijke data 
In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten. 

Belangrijke data in september/oktober 2019: 

24 september 

Informatieavond voor ouders en leerlingen van 16.30 – 18.00 uur. 

25 september 

Margedag; de leerlingen zijn op deze (woens)dag vrij. 

26 september 

KiVa-spelen! 

1 oktober 

De schoolfotograaf komt. Trekt u uw kind(eren) iets fleurigs aan? 

17 oktober 

Feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek 

21 – 25 oktober 

Herfstvakantie