Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018


nieuwsbrief september 2018

Welkom terug!
Het is altijd fijn om iedereen weer terug te zien én aan de start van een nieuw schooljaar te staan. Na een welverdiende vakantie zijn we inmiddels alweer een eindje op weg en ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar voor u. Wij hebben er weer zin in!

We zullen u ook dit jaar weer regelmatig op de hoogte brengen over onze plannen en activiteiten. Dit doen we o.a. via de maandelijkse digitale nieuwsbrieven maar u kunt ook met enige regelmaat een berichtje vanuit de klas of leerkracht via de mail verwachten. U ontvangt deze berichten via DigiDuif.

Digiduif
Digiduif is een digitale, afgeschermde, omgeving (“ouderportal”) voor het uitwisselen van informatie tussen ouders en de school. De school informeert ouders over activiteiten en andere schoolse aangelegenheden via dit digitale mailsysteem. Maar ook ouders kunnen de school gemakkelijk bereiken via Digiduif, zo kunt u ziekmeldingen heel eenvoudig via Digiduif doorgeven.

Heeft u nog geen Digiduif?  Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk te installeren, zodat u geen informatie van de school mist. Loopt u tegen problemen aan? Stuurt u dan gerust een bericht aan onze ICT’ er, meester Erwin, hij helpt u graag verder.

Kennismakingsavond
Op dinsdag 18 september, van 17.00 tot 18.00 uur, is onze jaarlijkse kennismaking op school. U krijgt van uw kind(eren) een rondleiding in het lokaal waar zij dit jaar zal/zullen doorbrengen. Natuurlijk zijn ook de leerkrachten aanwezig om u te informeren. U kunt dan (hernieuwd) kennis maken met de leerkracht(en) en de school maar ook andere ouders ontmoeten. Houdt u er ook rekening mee dat u waarschijnlijk stevig aan de tand wordt gevoeld door uw eigen kind(eren)?  Alle lesboeken en schriftjes liggen klaar om te bekijken en menig ouder wordt uitgedaagd om een moeilijke som of een dicteetje te maken. Succes! J

De schoolfotograaf komt!
Op 25 september komt de schoolfotograaf. De fotograaf maakt portretfoto’s en groepsfoto’s. Er worden geen familiefoto’s gemaakt.  U ontvangt een paar weken na het fotograferen een gebruikersnaam met inlogcode waarmee u via internet de schoolfoto’s van uw kind kunt bestellen.

Bewaar deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de gebruikersnaam en inlogcode bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt raakt.

Dit jaar is de groepsfoto gratis indien u binnen 14 dagen bestelt! (de foto moet wel in het winkelmandje worden gedaan). Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, digitale bestanden, canvas en verschillende soorten plaatmateriaal bestellen.

Trakteren
Op de Nico Bulderschool vieren we graag een feestje. De verjaardagen van de kinderen horen daar natuurlijk ook bij.  De kinderen mogen in de klas trakteren. Omdat sommige kinderen te maken hebben met voedselintolerantie, een aangepast eetpatroon of bewust kiezen voor gezond verzoeken we u om even stil te staan bij de traktatie die u uw jarige kind meegeeft. Ouders met kinderen die een aangepast eetpatroon hebben verzoeken wij om met de leerkracht (én het kind) te overleggen over de traktaties.

Opsporing verzocht!
Ons LuizenOpsporingsTeam (LOT) zoekt versterking.  Het team controleert periodiek de hoofden van de kinderen op de aanwezigheid van luizen of neten. Heeft u af en toe een uurtje tijd over? U kunt zich opgeven via de leerkracht. Met uw bijdrage kunnen we samen een lastig probleem voorkomen en/of aanpakken!

Bereikbaarheid
Uw kinderen brengen de hele dag door op school. Soms is het nodig om ouders tijdens de schooldag of na schooltijd te bereiken. Daarom is het belangrijk dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. We vragen u dan ook om de school goed op de hoogte te houden en gewijzigde contactgegevens tijdig door te geven. Het is heel vervelend voor u, uw kind maar ook voor de school als we u niet kunnen bereiken in geval van nood. U kunt uw contactgegevens op de informatieavond controleren en wijzigingen meteen doorgeven.

Berichtje van de kinderfysiotherapeut
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen van de Nico Bulderschool weer gebruiken maken van de mogelijkheid om begeleid te worden door een kinderfysiotherapeut. Dit kan als kinderen moeite hebben met bewegen en daardoor minder goed mee kunnen doen. Het betreft dan bewegen thuis, tijdens gym, op het speelplein, de klas bij het maken van werkjes of bijvoorbeeld bij het schrijven. Kinderen kunnen dan gebaat zijn bij extra aandacht voor het bewegen, zodat ze weer goed en met plezier mee kunnen doen met de beweegactiviteiten.  Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven op school onder begeleiding van kundige, vrijwillige, overblijfkrachten. De kosten hiervan zijn 2 euro per keer. Als u een strippenkaart koopt, ontvangt u korting.

Strippenkaarten kunt u enkel op maandagochtend tussen 08.15 en 08.45 uur kopen aan de balie.  U kunt de overblijfkrachten bereiken via overblijf@nicobulderschool.nl. Geeft u tijdig de data door dat uw kind(eren) overblijven?

Belangrijke data
In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

18 september Informatieavond voor ouders en leerlingen van 17.00 – 18.00 uur
25 september De schoolfotograaf komt. Trekt u uw kind(eren) iets fleurigs aan?
26 september Margedag; de leerlingen zijn op deze (woens)dag vrij
27 september KiVa-spelen!
30 september 7 km van Martenshoek
18 oktober Feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek
22 – 26 oktober Herfstvakantie