Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017

nieuwsbrief september 2017

Welkom terug!
Het is altijd fijn om iedereen weer terug te zien én aan de start van een nieuw schooljaar te staan. Na een welverdiende vakantie zijn we inmiddels al weer een eindje op weg en ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar voor u. Wij hebben er weer zin in!

We zullen u ook dit jaar weer regelmatig op de hoogte brengen over onze plannen en activiteiten. Dit doen we o.a. via de maandelijkse digitale nieuwsbrieven maar u kunt ook met enige regelmaat een berichtje vanuit de klas of leerkracht via de mail verwachten. U ontvangt deze berichten via DigiDuif.

Digiduif
Digiduif is een digitale, afgeschermde, omgeving (“ouderportal”) voor het uitwisselen van informatie tussen ouders en de school. De school informeert ouders over activiteiten en andere schoolse aangelegenheden via dit  digitale mailsysteem. Maar ook ouders kunnen de school gemakkelijk bereiken via Digiduif. Zo kunt u ziekmeldingen heel eenvoudig via Digiduif doorgeven.

Hebt u nog geen Digiduif?  Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk te installeren, zodat u geen informatie van de school mist. Loopt u tegen problemen aan? Stuurt u dan gerust een bericht aan onze ICT’ er, meester Erwin, hij helpt u graag verder.

Kennismakingsavond
Op dinsdagavond 12 september, van 18.30 tot 19.30 uur, is onze jaarlijkse kennismakingsavond op school. U krijgt van uw kind(eren) een rondleiding in het lokaal waar zij dit jaar zal/zullen doorbrengen. Natuurlijk zijn ook de leerkrachten aanwezig. U kunt dan (hernieuwd) kennis maken met de leerkracht(en) en de school maar ook andere ouders ontmoeten. Houdt u er ook rekening mee dat u waarschijnlijk stevig aan de tand wordt gevoeld door uw eigen kind(eren)?  Alle lesboeken en schriftjes liggen klaar om te bekijken en menig ouder wordt uitgedaagd om een moeilijke som of een dicteetje te maken. Succes!

Trakteren
Op de Nico Bulderschool vieren we graag een feestje. De verjaardagen van de kinderen horen daar natuurlijk ook bij.  De kinderen mogen in de klas trakteren. Omdat sommige kinderen te maken hebben met voedselintolerantie, een aangepast eetpatroon of bewust kiezen voor gezond verzoeken we u om even stil te staan bij de traktatie die u uw jarige kind meegeeft. Ouders met kinderen die een aangepast eetpatroon hebben verzoeken wij om met de leerkracht (én het kind) te overleggen over de traktaties.

Opsporing verzocht!
Ons LuizenOpsporingsTeam (LOT) zoekt versterking.  Het team controleert periodiek de hoofden van de kinderen op de aanwezigheid van luizen of neten. Heeft u af en toe een uurtje tijd over? U kunt zich opgeven via de leerkracht. Met uw bijdrage kunnen we samen een lastig probleem voorkomen en/of aanpakken!

Bereikbaarheid
Uw kinderen brengen de hele dag door op school. Soms is het nodig om ouders tijdens de schooldag of na schooltijd te bereiken. Daarom is het belangrijk dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. We vragen u dan ook om de school goed op de hoogte te houden en gewijzigde contactgegevens tijdig door te geven. Het is heel vervelend, voor u, uw kind maar ook voor de school als we u niet kunnen bereiken in geval van nood. U kunt uw contactgegevens op de informatieavond controleren en wijzigingen meteen doorgeven.

7 km van Martenshoek
Op zondag 24 september zal voor de 13e keer het hardloopevenement van Martenshoek worden georganiseerd. Evenals vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer meedoen namens de Nico Bulderschool. Kinderen die meedoen aan de jeugdloop kunnen dan de afstand van 3,5  lopen.

Bericht van de kinderfysiotherapeut
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen van de Nico Bulderschool weer gebruiken maken van de mogelijkheid om begeleid te worden door een kinderfysiotherapeut. Dit kan als kinderen moeite hebben met bewegen en daardoor minder goed mee kunnen doen. Het betreft dan bewegen thuis, tijdens gym, op het speelplein, de klas bij het maken van werkjes of bijvoorbeeld bij het schrijven. Kinderen kunnen dan gebaat zijn bij extra aandacht voor het bewegen, zodat ze weer goed en met plezier mee kunnen doen met de beweegactiviteiten.  Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven op school onder begeleiding van kundige, vrijwillige, overblijfkrachten. De kosten hiervan zijn 2 euro per keer. Als u een strippenkaart koopt, ontvangt u korting.

Over enkele weken, vanaf maandag 18 september, zal de verkoop van strippenkaarten en mondelinge opgave voor het overblijven enkel nog op maandagochtend tussen 08.00 en 08.30 uur plaats kunnen vinden. Natuurlijk blijft het overblijven mogelijk op de bekende dagen We zullen de verkoop echter moeten beperken tot die maandagochtend. Er zal vanaf 18 september ook een mailadres voor het opgeven voor overblijven beschikbaar zijn. U kunt dan, via dit mailadres uw kind(eren) opgeven voor het overblijven. Houdt u er wel rekening mee dat kinderen niet kunnen overblijven als er niet betaald is?

Belangrijke data
In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

12 september Informatieavond voor ouders en leerlingen van 18.30 – 19.30 uur
18 september De schoolfotograaf komt. Trekt u uw kind(eren) iets fleurigs aan?
24 september 7 km van Martenshoek
27 september Margedag; de leerlingen zijn op deze (woens)dag vrij
5 oktober Een landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs is aangekondigd.
23-27 oktober Herfstvakantie