Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019


nieuwsbrief oktober 2019

Kinderboekenweek
De 38e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. Op 17 oktober sluiten we, van 16.00 tot 17.00 uur, de Kinderboekenweek af met een gezellige bijeenkomst op school. U komt toch ook even langs? Reis mee!

Ouderbijdrage  overmaken
Ook dit jaar organiseert en financiert de Ouderraad weer verschillende activiteiten. Activiteiten voor uw kind(eren). Zo kunt u denken aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en nog veel meer leuke dingen. Zo krijgen de (jonge) kinderen het cadeautje op 5 december wel uit handen van Sinterklaas maar het is toch echt de OR die het cadeautje betaalt. De school heeft hier geen budget voor en we hoeven u vast niet te vertellen over hoe het nu precies zit met Sinterklaas 🙂

Heeft u nog niet betaald? Dan kunt u  uw ouderbijdrage  (25 euro) alsnog via onderstaande bankrekening overmaken.

NL48 RABO 0379107880 t.n.v. Ouderraad van de Nico Bulderschool

Wilt u bij betaling aub de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden. Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald. Wij danken u namens de kinderen voor uw (vrijwillige) bijdrage.

Denk aan ons milieu , uw portemonnee en de gezondheid van onze kinderen!
Dagelijks belanden er heel wat drinkpakjes en ander verpakkingsmateriaal in de prullenbakken van onze school. Deze materialen dragen flink bij aan de “vuilnisberg” maar ook aan kosten voor u omdat u de pakjes moet kopen en kosten voor de school omdat we betalen voor het afval.De school stelt het zeer op prijs alshet eten en drinken van onze leerlingen in duurzamere verpakking wordt meegegeven. Kinderen kunnen trouwens, ook als het niet zo warm is, hun (water)flesjes op school vullen. Dat is niet alleen milieuvriendelijk en goedkoper (ook voor u) maar ook nog eens veel gezonder dan allerlei suikerhoudende drankjes.

Schoolfruit vanaf 12 november
Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met “Schoolfruit”. Hierbij ontvangt de school, 20 weken lang, drie keer per week voor al haar leerlingen fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.  De levering van het schoolfruit start in de week van 12 november.  Dit houdt in dat u vanaf deze week nog maar twee keer per week een gezond tussendoortje aan uw kind hoeft mee te geven. De overige drie dagen krijgen de kinderen het schoolfruit gratis verstrekt! Vanaf dit jaar kunnen ook ouders zich opgeven voor een nieuwsbrief, gericht op ouders. Hierin staat onder andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat ouders hier rekening mee kunnen houden. Ouders kunnen zich voor de nieuwsbrief opgeven via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Meester of juf is ook wel eens ziek
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de school gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingsaanvragen op te vangen.

Als het niet lukt om vervanging te krijgen is de school genoodzaakt over te gaan tot een noodscenario. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht kunnen dan de eerste dag nog binnen de school opgevangen worden. De leerlingen worden daarbij over de overige groepen verdeeld.

Indien in de loop van de dag blijkt dat er voor de volgende dag(en) ook geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders via Social Schools op de hoogte gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven.

Voor de ouders die echt geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot noodopvang in school. Dat betekent helaas niet dat de leerlingen lessen kunnen volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten.

Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders hiervan via Social Schools op de hoogte gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.

U zult begrijpen dat we bovenstaande noodscenario liever niet in werking stellen maar het tekort aan invalkrachten is ernstig en de kans is groot dat we tegen dit soort situaties aan lopen.

Belangrijke data
Via Social Schools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan, zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

1 oktober

De schoolfotograaf komt

17 oktober

Afsluiting van de Kinderboekenweek van 16.00 tot 17.00 uur

21-25 oktober

Herfstvakantie

7 november

Nationaal Schoolontbijt

4-8 november

Oudergesprekken, u ontvangt een uitnodiging

11 november

Sint Maartenviering op school