Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018


 

nieuwsbrief oktober 2018

 

Kinderboekenweek
De 37e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap met als motto “Kom erbij!”. Een thema waar wij, als KiVa-school al heel druk mee bezig zijn. Op 18 oktober sluiten we, van 16.30 tot 17.30 uur, de Kinderboekenweek af met een gezellige bijeenkomst op school. U komt toch ook even langs? Kom erbij!

Denk aan ons milieu!
Dagelijks belanden er heel wat drinkpakjes en ander verpakkingsmateriaal in de prullenbakken van onze school. Deze materialen dragen flink bij aan de “vuilnisberg” maar ook aan kosten voor het verwerken van deze verpakkingsmaterialen. De school stelt het zeer op prijs, zowel uit economisch oogpunt als uit zorg voor ons milieu, dat het eten en drinken van onze leerlingen in duurzamere verpakking wordt meegegeven.

Schoolfruit vanaf 12 november
Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met “Schoolfruit”.  Hierbij ontvangt de school, 20 weken lang, drie keer per week voor al haar leerlingen fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.  De levering van het schoolfruit start in de week van 12 november.  Dit houdt in dat u vanaf deze week nog maar twee keer per week een gezond tussendoortje aan uw kind hoeft mee te geven. De overige drie dagen krijgen de kinderen het schoolfruit gratis verstrekt! Vanaf dit jaar kunnen ook ouders zich opgeven voor een nieuwsbrief, gericht op ouders. Hierin staat onder andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat ouders hier rekening mee kunnen houden. Ouders kunnen zich voor de nieuwsbrief opgeven via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Meester of juf is ook wel eens ziek
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de school gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingsaanvragen op te vangen.

Als het niet lukt om vervanging te krijgen is de school genoodzaakt over te gaan tot een noodscenario. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht kunnen dan de eerste dag nog binnen de school opgevangen worden. De leerlingen worden daarbij over de overige groepen verdeeld.

Indien in de loop van de dag blijkt dat er voor de volgende dag(en) ook geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders, via Digiduif,  op de hoogte gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven.

Voor de ouders die echt geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot noodopvang in school. Dat betekent helaas niet dat de leerlingen lessen kunnen volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten.

Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders hiervan, via Digiduif, op de hoogte gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.

U zult begrijpen dat we bovenstaande noodscenario liever niet in werking stellen maar het tekort aan invalkrachten is ernstig en de kans is groot dat we tegen dit soort situaties aan lopen.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangen de ouders/verzorgers regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. Deze nieuwsbrief informeert over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan, zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

4 oktober Afscheid juf Inge van 15.30 tot 16.30 uur
18 oktober Afsluiting van de Kinderboekenweek van 16.30 tot 17.30 uur
22 – 26 oktober Herfstvakantie
8 november Nationaal Schoolontbijt
9 november Sint Maartenviering op school
12-16 november Oudergesprekken, u ontvangt een uitnodiging