Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

nieuwsbrief september 2017

 

Kinderboekenweek
De 36e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. Het thema van de Kinderboekenweek is griezelen, met als motto “Gruwelijk eng!”. Op woensdag 4 oktober zullen we in de groepen deze spannende week openen met een monsterlijk goede voorlezer. Op 12 oktober sluiten we, van 16.30 tot 17.30 uur, de Kinderboekenweek af met een gruwelijk leuke bijeenkomst op school. In elke groep zullen er spannende dingen te zien zijn maar er zijn ook griezelige avonturen te beleven. U komt toch ook even langs voor een gezonde portie kippenvel?

Denk aan ons milieu!
Dagelijks belanden er heel wat drinkpakjes en ander verpakkingsmateriaal in de prullenbakken van onze school. Deze materialen dragen flink bij aan de “vuilnisberg” maar ook aan kosten voor het verwerken van deze verpakkingsmaterialen. De school stelt het zeer op prijs, zowel uit economisch oogpunt als uit zorg voor ons milieu, dat het eten van onze leerlingen in duurzamere verpakking wordt meegegeven.

Schoolfruit vanaf 14 november
Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met “Schoolfruit”.  Hierbij ontvangt de school, 20 weken lang, drie keer per week voor al haar leerlingen fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.  De levering van het schoolfruit start in de week van 13 november.  Dit houdt in dat u vanaf deze week nog maar twee keer per week een gezond tussendoortje aan uw kind hoeft mee te geven. De overige drie dagen krijgen de kinderen het schoolfruit gratis verstrekt!

Meester of juf is ook wel eens ziek
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de school gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingsaanvragen op te vangen.

Als het niet lukt om vervanging te krijgen is de school genoodzaakt over te gaan tot een noodscenario. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden dan de eerste dag nog binnen de school opgevangen. De leerlingen worden daarbij over de overige groepen verdeeld.

Indien in de loop van de dag blijkt dat er voor de volgende dag(en) ook geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders, via Digiduif of telefonisch,  op de hoogte gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven.

Voor de ouders die echt geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot noodopvang in school. Dat betekent helaas niet dat de leerlingen lessen kunnen volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten.

Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders hiervan, via Digiduif of telefonisch, op de hoogte gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.

U zult begrijpen dat we bovenstaande noodscenario liever niet in werking stellen maar het tekort aan invalkrachten wordt steeds ernstiger en de kans is aanwezig dat we tegen dit soort situaties aan gaan lopen.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan, zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

4 oktober Een monsterlijke opening van de Kinderboekenweek
5 oktober De leerkrachten staken, de school is dicht
12 oktober Een spannende afsluiting van de Kinderboekenweek van 16.30 tot 17.30 uur
23-27 oktober Herfstvakantie
7 november Nationaal Schoolontbijt
10 november Sint Maartenviering op school
14 november Start schoolfruit

 

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie Maandag 23-10-2017 t/m Vrijdag 27-10-2017
Kerstvakantie Vrijdagmiddag 23-12-2017 t/m Vrijdag 05-01-2018
Voorjaarsvakantie Maandag 26-02-2018 t/m Vrijdag 02-03-2018
Paasvakantie Vrijdag 30-03-2018 t/m Maandag 02-04-2018
Koningsdag Vrijdag 27 -04-2018
Meivakantie Maandag 30-04-2018 t/m Vrijdag 04-05-2018
Hemelvaart Donderdag 10-05-2018 t/m Vrijdag 11-05-2018
Pinkstervakantie Maandag 21-05-2018 t/m Vrijdag 25-05-2018
Zomervakantie Vrijdagmiddag 20-07-2018 t/m Vrijdag 02-09-2018
Margedag 1 Woensdag 27 -09-2017
Margedag 2 Woensdag 14 -02-2018
Margedag 3 Woensdag 27 -06-2018