Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019


nieuwsbrief november 2019

Donkere dagen
Het is  weer tijd voor de seizoensfeesten! We starten natuurlijk eerst met het “feest van lichtjes”: Sint Maarten!  De kinderen zullen op 11 november , al zingend, hun lampion, aan elkaar en de OR tonen. De OR zal de kinderen daarna trakteren. Weer een leuke activiteit die mede mogelijk is gemaakt door uw vrijwillige ouderbijdrage!

Heeft u nog niet betaald? Dan kunt u  uw ouderbijdrage alsnog via onderstaande bankrekening overmaken. De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind per schooljaar. Dit geldt voor het eerste en tweede kind. Voor het derde en volgende kind(eren) vraagt de ouderraad geen bijdrage. Wilt u bij betaling wel de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden. Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald.

Schoolfruit vanaf half november
Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met “Schoolfruit”.  Hierbij ontvangt de school, 20 weken lang, drie keer per week voor al haar leerlingen fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.  De levering van het schoolfruit start in de week van 12 november.  Dit houdt in dat u vanaf deze week nog maar twee keer per week een gezond tussendoortje aan uw kind hoeft mee te geven. De overige drie dagen krijgen de kinderen het schoolfruit gratis verstrekt! Op welke dagen u zelf nog een gezond tussendoortje  moet meegeven hoort u zodra wij weten op welke dagen het gratis fruit geleverd wordt.

Social Schools wat kunt u er nog meer mee?
Natuurlijk kent u Social Schools, het  wordt door school ingezet om berichten te sturen naar alle ouders en verzorgers, zoals deze nieuwsbrief. Maar er kan meer!

Social Schools wordt ook door de leerkrachten gebruikt om een groepsbericht te versturen. Ook versturen de leerkrachten soms een privéberichtje naar de ouders van één kind. Dit kan zijn om u persoonlijk uit te nodigen voor een gesprek of voor een korte mededeling met betrekking tot uw kind. Dat is handig want de werktijden en/of beschikbaarheid van leerkrachten en ouders zijn niet altijd hetzelfde. We gebruiken SocialSchools dan vooral om contact te leggen met u. We maken vervolgens graag een afspraak.

Ouders kunnen ook via Social Schools berichten sturen naar de leerkracht. Bijvoorbeeld om uw kind ziek te melden. Ook als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u via Social Schools de leerkracht bereiken. Het lijkt voor u misschien makkelijker om “even tussendoor” contact te hebben met de leerkracht terwijl er (al) kinderen in de klas zijn. Wij verzoeken u om dat toch niet te doen. Als er kinderen in de klas zijn, willen de leerkrachten graag de aandacht op hen richten.

Na schooltijd heeft de leerkracht vaak wel even tijd om een afspraak met u te maken.  

Bent u nog niet aangemeld voor Social Schools? Of ervaart u problemen met inloggen laat het de leerkracht van uw kind(eren) weten. We helpen u graag verder. 

Oudergesprekken
In de week van 4 t/m 8 november vinden de oudergesprekken plaats. U ontving al een uitnodiging via Social Schools. U kon zelf inschrijven voor een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren).  Ontving u nog geen uitnodiging? Neem dan even contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Prijsstijging overblijven
Aan het begin van het schooljaar hebben we helaas al aan moeten geven dat er mogelijk een prijsstijging zou moeten plaatsvinden gedurende het schooljaar. De uitgaven en de inkomsten komen niet meer overeen. De enige uitgaven van het overblijven zijn de vergoedingen van de vrijwilligers. Omdat er minder kinderen overblijven zijn de inkomsten niet meer dekkend. We zullen vanaf januari 2020 de prijs van het overblijven moeten aanpassen. Het overblijven gaat dan 2,20 euro per keer kosten.

Belangrijke data
Via Social Schools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

6 november

De school is dicht i.v.m. de landelijke stakingsdag in het onderwijs

7 november

Nationaal Schoolontbijt

4-8 november

Oudergesprekken

11 november

Sint Maarten

Week van 12 november

Start schoolfruit

5 december

Sinterklaas op school

18 december

Kerstdiner op school

20 december

De kerstvakantie start om 11.45 uur

7 januari

De school start weer