Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief november 2018


 

nieuwsbrief november 2018

 

Donkere dagen
Het is weer tijd voor de seizoensfeesten! We starten natuurlijk eerst met het “feest van lichtjes”, Sint Maarten!  De kinderen zullen op vrijdag 9 november, al zingend, hun lampion, aan elkaar en de OR tonen. De OR zal de kinderen daarna trakteren. Weer een leuke activiteit die mede mogelijk is gemaakt door uw vrijwillige ouderbijdrage!

Heeft u nog niet betaald? Dan kunt u uw ouderbijdrage alsnog op deze bankrekening overmaken:
NL48 RABO 0379107880 t.n.v. Ouderraad van de Nico Bulderschool.

Gelieve bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden. Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald.

Oudergesprekken
In de week van 12 t/m 16 november vinden de oudergesprekken plaats. U ontving al een uitnodiging via DigiDuif. U kunt zelf inschrijven voor een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren).  Houdt u er, als u meer kinderen hebt, rekening mee dat u tussen de beide gesprekken een pauze van 10 minuten voor uzelf inplant? Dan weet u zeker dat u op tijd bij het volgende gesprek bent.  Ontving u nog geen uitnodiging? Neem dan even contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Schoolfruit vanaf 12 november
Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met “Schoolfruit”.  Hierbij ontvangt de school, 20 weken lang, drie keer per week voor al haar leerlingen fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.  De levering van het schoolfruit start in de week van 12 november.  Dit houdt in dat u vanaf deze week nog maar twee keer per week een gezond tussendoortje aan uw kind hoeft mee te geven. De overige drie dagen krijgen de kinderen het schoolfruit gratis verstrekt! Op welke dagen u zelf nog een gezond tussendoortje moet meegeven hoort u zodra wij weten op welke dagen het gratis fruit geleverd wordt.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangen de ouders/verzorgers regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. Deze nieuwsbrief informeert over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan, zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

8 november Nationaal Schoolontbijt
9 november Sint Maartenviering op school
12-16 november Oudergesprekken
12 november Start schoolfruit
5 december Sinterklaas op school
20 december Kerstdiner op school