Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief november 2017

nieuwsbrief november 2017

 

Donkere dagen
Het is  weer tijd voor de seizoensfeesten! We starten natuurlijk eerst met het “feest van lichtjes”; Sint Maarten!  De kinderen zullen op 10 november , al zingend, hun lampion, aan elkaar en de OR tonen. De OR zal de kinderen daarna trakteren. Weer een leuke activiteit die mede mogelijk is gemaakt door uw vrijwillige ouderbijdrage!

Heeft u nog niet betaald? Dan kunt u  uw ouderbijdrage alsnog via onderstaande bankrekening overmaken.
NL48 RABO 0379107880 t.n.v. Ouderraad van de Nico Bulderschool.
Wilt u bij betaling wel de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden. Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald.

Oudergesprekken
In de week van 13 t/m 17 november vinden de oudergesprekken plaats. U ontvangt een uitnodiging via DigiDuif. U kunt zich zelf inschrijven voor een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Ontvangt u geen uitnodiging? Neem dan even contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Schoolfruit vanaf 14 november
Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met “Schoolfruit”.  Hierbij ontvangt de school, 20 weken lang, drie keer per week voor al haar leerlingen fruit (of groente) voor in de ochtendpauze.  De levering van het schoolfruit start in de week van 7 november.  Dit houdt in dat u vanaf deze week nog maar twee keer per week een gezond tussendoortje aan uw kind hoeft mee te geven. De overige drie dagen krijgen de kinderen het schoolfruit gratis verstrekt!

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

10 november
Nationaal Schoolontbijt

10 november
Sint Maarten

13-17 november
Oudergesprekken

14 november
Start schoolfruit

5 december
Sinterklaas op school (continurooster tot 14.00 uur voor alle leerlingen)

20 december
Kerstdiner

22 december
De kerstvakantie start om 11.45 uur

8 januari 2018
De school start weer