Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018


nieuwsbrief maart 2018

 

 

Data schoolreizen

Het duurt nog wel even maar we willen u toch alvast informeren over de schoolreizen van dit jaar. De data, de bestemmingen en de kosten zijn bekend. We verzoeken u om het geld voor de schoolreis tijdig te betalen bij de leerkracht.

Groep 1 / 2 5 juli Naturij 20 euro
Groep 3 / 4 12 juni Duinenzathe 25 euro
Groep 5 / 6 5 juni Drouwenerzand 20 euro
Groep 7 / 8 19 juni In&Outdoor Pinokkio 30 euro

 

Geen medische handelingen door personeel op school
Het kan  gebeuren dat uw kind(eren) ziek worden tijdens schooltijd. De basisregel is dat zieke kinderen naar huis toe gaan. Leerkrachten mogen geen enkele medische handeling uitvoeren. Zelfs het verstrekken van een pijnstiller is het personeel van onze school niet toegestaan.

Er  zijn leerkrachten,  gediplomeerde EHBO’ers, op school die EHBO mogen en zullen verlenen indien hiertoe aanleiding is.

Indien  uw kind  medicatie nodig heeft tijdens schooltijd en u bent zelf niet in staat dit te organiseren,  zijn er mogelijkheden om dit via hulpverlenende instanties te regelen.  Veelal kan dit binnen uw ziektekostenverzekering aangevraagd en vergoed worden. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).

Oudergesprekken en rapport
U heeft een uitnodiging ontvangen voor een gesprek over de vorderingen van uw kind(eren) op school. Tijdens dit gesprek zullen ook de resultaten van de Cito-toetsen met u besproken worden. De Cito-toetsen zijn toetsen die door (bijna) alle kinderen in Nederland gemaakt worden. Doordat (bijna) alle kinderen deze toetsen maken kan er een goede vergelijking gemaakt worden en kan de leerkracht u laten zien hoe uw kind scoort ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Meer informatie over de Cito-toetsen vind u in de folder die u via http://nicobulderschool.nl/services/informatie-folder-cito/ op onze website kunt lezen.

De Cito-toetsen worden in alle groepen afgenomen en geven een objectief beeld van de vorderingen van uw kind(eren). Vanaf groep 6 worden deze toetsen ook gebruikt om een inschatting te maken welke vorm van voortgezet onderwijs na groep 8 het meest geschikt is voor uw kind.

Naast de Cito-toetsen worden ook de resultaten van proefwerk en toetsen uit de methodes gebruikt om het rapport te maken. Tot slot vinden we het ook belangrijk om de inzet van uw kind en zijn of haar belangstelling voor de verschillende leergebieden én het gedrag in de klas met u te bespreken.

De leerkrachten spreken met alle ouders en hebben een vrij stak tijdschema aan te houden. Het kan echter gebeuren dat u na 10 minuten nog niet alles hebt kunnen doorspreken. De leerkrachten zullen dan toch het gesprek moeten beëindigen en een nieuwe afspraak met u maken.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

 

26 februari – 2 maart Voorjaarsvakantie
12 – 16 maart Oudergesprekken, u ontving een uitnodiging
21 maart Margedag, de leerlingen zijn vrij
30 maart Goede Vrijdag, de leerlingen zijn vrij
2 april Tweede Paasdag, de leerlingen zijn vrijdag
20 april Koningspelen en de verjaardag van de leerkrachten
27 april – 4 mei Meivakantie
10 en 11 mei Hemelvaart, de leerlingen zijn vrij