Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018


 

nieuwsbrief juni 2018

 

Schooljaar 2018-2019
Binnen de school wordt er op dit moment volop gepuzzeld en gerekend. Hoeveel groepen kunnen we volgend schooljaar maken en welke leerkracht komt er voor welke groep te staan? Het vormen van de schoolformatie vraagt tijd en veel overleg. Alle puzzelstukje moeten goed in elkaar passen. Wij hopen het formatieproces vóór half juni af te kunnen ronden. Zodra het formatieplan rond is zullen we u informeren.

Wij rekenen er op komend schooljaar met 2 kleutergroepen (1-2a en 1-2b), één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en één groep 8 te werken.

Rapporten
Het schooljaar loopt alweer naar het einde. Binnenkort is het weer tijd om de balans op te maken en de leerontwikkelingen van uw kind(eren) in een rapport te zetten. Om dit goed te kunnen doen zullen de leerkrachten het werk en het gedrag van uw kind(eren) beoordelen. Daarnaast gebruiken zij ook de cijfers op de proefwerken, toetsen en dictees.  De komende weken zullen de kinderen ook de CITO-toetsen maken. Dit zijn belangrijke toetsen waar je niet (meer) extra voor kunt leren. Deze CITO’s testen namelijk de leerstof die het afgelopen half jaar aan bod is geweest, maar vraagt soms ook wel dingen die al (veel) langer geleden zijn behandeld. De resultaten op de CITO’s wegen het zwaarst bij het maken van de rapporten. Daarnaast zijn de CITO’s  ook heel belangrijk bij het advies voor het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 6 tellen de CITO’s al mee voor het formuleren van het advies voor het voortgezet onderwijs.

Voor CITO’s kunnen leerlingen dus niet meer extra leren zoals dat voor een proefwerk of dictee wel kan. Leerlingen kunnen zich echter wel goed voorbereiden door uitgerust aan de schooldag te beginnen, niet zenuwachtig te worden en gewoon goed hun best te doen. Net als anders dus 😊

De leerlingen krijgen op 5 juli de ingevulde rapporten mee naar huis. In deze week zijn de leerkrachten ook beschikbaar om met u een afsluitend 10-minutegesprek te voeren. Als u daar prijs op stelt, kunt u de leerkracht hiervoor benaderen, zij maken graag een afspraak met u. Denkt u er aan dit tijdig te doen? U kunt de leerkrachten bereiken via Digiduif, per telefoon (buiten lestijden) of voor- of na schooltijd op school. Deze laatste oudergesprekken vinden enkel plaats op aanvraag van de ouder. U ontvangt dus, in principe, geen uitnodiging van de leerkracht.

Leerplichtambtenaar in actie in laatste week van het schooljaar.
U weet het natuurlijk al, maar we willen u er nogmaals op wijzen dat verlof buiten de vakanties niet toegestaan is. Enkel in zeer uitzonderlijk gevallen kan verlof worden gegeven. De zomervakantie komt eraan en in het kader van de handhaving van de leerplichtwet zal de leerplichtambtenaar in de laatste week actief zijn op de scholen. Indien er sprake is van verzuim zal er door de leerplichtambtenaar direct contact met de ouders worden opgenomen.

Zomermarkt op 20 juni
Na een geslaagde avondvierdaagse zijn de kinderen, de leerkrachten en de ouderraad alweer druk met het organiseren van het volgende feest. Op woensdagmiddag 20 juni, van 17.00 tot 19.00 uur is er een zomermarkt, met het thema “circus”, op het schoolplein. Alle groepen zullen optreden en er zullen allerlei kraampjes zijn waar zelfgemaakt werk verkocht zal worden. De OR zal allerlei lekkere snacks verkopen. U komt toch ook?

Belangrijke data juni en juli

20 juni Zomermarkt (reserve datum = 22 juni)
27 juni Margedag, de leerlingen zijn vrij.
19 juli We sluiten het jaar feestelijk af. Nadere info volgt. De onderbouw (1 t/m 4) heeft een margemiddag en is om 11.45 uur vrij. De bovenbouw (5 t/m 8) heeft een continurooster en is om 14.00 uur vrij.
20 juli De vakantie begint om 11. 45 uur.
3 september De school start weer!