Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018


 

nieuwsbrief juli 2018

 

Schooljaar 2018-2019
Bent u ook zo nieuwsgierig?  Wie wordt de leerkracht van uw kind(eren) in het volgend schooljaar? Ook voor de leerkrachten is het altijd weer even spannend. Hieronder leest u de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar.

Groep Leerkracht Dagen
Groep 1/2a Juf Linda
Juf Marije
Maandag t/m donderdag
Vrijdagochtend
Groep 1/2b Juf Inge
Juf Geeke
Maandag t/m donderdag
Vrijdagochtend
Groep 3 Juf Annette
Juf Mieke
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdagochtend
Groep 4 Juf Lia
Juf Margreet
Maandag t/m donderdag
Vrijdagochtend
Groep 5 Juf Bianca
Juf Annet
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Groep 6 Meester Erwin
Juf Annet
Maandag, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag
Woensdag en donderdagochtend
Groep 7 Juf Marieke
Juf Marianne
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
Groep 8 Meester Lars Maandag t/m vrijdag

 

Naast de lesgevende taken zijn er op een school nog heel veel andere taken uit te voeren.  Zo zorgt meester Erwin ervoor dat de ICT op school goed werkt, Juf Mieke geeft muziekles aan alle groepen, juf Geeke geeft extra taalonderwijs aan onze jongsten en meester Robin geeft gymnastiek aan de groepen 6, 7 en 8. Juf Marije en juf Margreet zijn er om leerkrachten extra te ondersteunen bij de zorg voor leerlingen. Juf Femke werkt op maandag tot en met donderdag als directeur op onze school.

U ontvangt, zodra deze gereed is, een jaarlijkse bijlage bij de schoolgids met alle informatie voor het nieuwe schooljaar. U zult deze bijlage via de mail ontvangen. Daarnaast zullen we hem ook op de website van de school publiceren.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie Maandag 22-10-2018 t/m Vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie Vrijdagmiddag 21-12-2018 t/m Vrijdag 04-01-2018
Voorjaarsvakantie Maandag 18-02-2019 t/m Vrijdag 22-02-2019
Meivakantie Vrijdag 19-04-2019 t/m Vrijdag 04-05-2019
Hemelvaart Donderdag 30-05-2019 t/m Vrijdag 31-05-2019
Pinksteren Maandag 10-06-2019
Zomervakantie Vrijdagmiddag 12-07-2019 t/m Vrijdag 23-08-2019


Koffieochtend
Een heel schooljaar is alweer voorbij… de tijd vliegt!
Tijd om terug te blikken maar ook vooruit te kijken.
Dat doen we graag samen met u!

Op vrijdagochtend 20 juli hebben wij tussen 08.30 en 09.00 uur op het binnenplein de koffie en thee voor u klaar staan. U bent van harte welkom om even bij te praten, vakantieplannen te bespreken en (tijdelijk) afscheid te nemen van de school en de groepsleerkrachten. Loopt u gerust even de klas binnen, u ben tot 09.00 uur van harte welkom. Na 09.00 uur gaan de leerkrachten en de leerlingen samen, in de eigen klas, het schooljaar afsluiten. Traditiegetrouw mogen de leerlingen van groep 8, na de pauze, strooien in de klassen om daarna voor de laatste keer de school, als leerling, te verlaten. Aan het eind van de ochtend gaan alle leerlingen alvast even, kort, naar de nieuwe klas toe. Om daarna, alweer een jaar ouder, lekker opgeruimd de vakantie in te gaan.

Leerplichtambtenaar in actie in laatste week van het schooljaar.
U weet het natuurlijk al, maar we willen u er nogmaals op wijzen dat verlof buiten de vakanties niet toegestaan is. Enkel in zeer uitzonderlijk gevallen kan verlof worden gegeven. De zomervakantie komt eraan en in het kader van de handhaving van de leerplichtwet zal de leerplichtambtenaar in de laatste week actief zijn op de scholen. Indien er sprake is van verzuim zal er door de leerplichtambtenaar direct contact met de ouders worden opgenomen.

Belangrijke data juli
19 juli We sluiten het jaar feestelijk af. Nadere info volgt. De onderbouw (1 t/m 4) heeft een margemiddag en is om 11.45 uur vrij. De bovenbouw (5 t/m 8) heeft een continurooster en is om 14.00 uur vrij.
20 juli De vakantie begint om 11. 45 uur.
3 september De school start weer!