Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020


nieuwsbrief januari 2020

Een gelukkig 2020!
We wensen iedereen het allerbeste voor het komende jaar! Het jaar 2019 sloten we voor de kerstvakantie culinair af met een heerlijk kerstdiner. We willen alle ouders van harte bedanken voor hun (culinaire) bijdrage aan het diner, mede dankzij jullie was het weer een groot succes! Het team wil ook graag de OR bedanken voor haar inzet! De school kan steeds weer op haar rekenen. Zelfs in de drukke dagen voor kerst!  

Helaas begon het nieuwe jaar voor de familie en vrienden van de 24-jarige Ronald tragisch. Hij verdween tijdens nieuwjaarsnacht en werd na een lange zoektocht,  overleden, teruggevonden in het Winschoterdiep. Eén van “onze gezinnen” heeft een geliefd familielid verloren. Wij condoleren hen en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  

Toetsen
Gedurende een schooljaar maakt een leerling op school meerdere toetsen. Dit kunnen toetsen zijn waarvoor de leerlingen kunnen leren. Als hier sprake van is, krijgen de leerlingen de te toetsen stof als huiswerk mee naar huis. Dan zijn er ook nog toetsen die gemaakt worden om te controleren hoe de behandelde stof door de leerlingen wordt toegepast. Dit zijn toetsen die onderdeel zijn van een methode of het  lesaanbod en waarvoor niet apart geleerd kan worden.  

In de maanden januari en februari worden er weer Cito-toetsen afgenomen. Deze Cito-toetsen zijn zogenaamde landelijke genormeerde toetsen. Dat betekent dat deze toetsen door het hele land worden afgenomen bij leerlingen. Doordat in heel Nederland kinderen dezelfde toetsen maken, kan een resultaat van een toets vergeleken worden met resultaten van andere kinderen in Nederland. Op onze website, kunt u een informatiefolder downloaden over de Cito-toetsen. https://nicobulderschool.nl/informatiefolder-cito/   

Toetsen en testen zijn ontworpen om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden die leerlingen beheersen. Maar daar zijn natuurlijk niet alleen toetsen voor nodig. Leerkrachten gaan elke dag met de kinderen om en vormen een beeld van de vaardigheden. Kunt u uw kind nog ondersteunen bij de toetsen? Jazeker! U kunt er voor zorgen dat uw kind uitgerust aan de toetsen gaat beginnen door te zorgen dat zij op tijd naar bed gaan en op tijd op school zijn.  

Nieuwe sloten op de deuren
We informeerden u al over de nieuwe sloten op de deuren. Het is nog even wennen voor ons allemaal. U kunt niet meer onaangekondigd de school binnen komen.. Uiteraard zorgen we ervoor dat de deuren tijdens de in- en de uitloop open zijn.  

Extreem weer
De afgelopen jaren  zijn er extreme weersomstandigheden geweest. Extreem harde wind, sneeuwval of ijzel. Het lijkt er nu niet op, maar je weet het maar nooit.  Het KNMI geeft in dat soort situaties codes af voor extreem weer.  Op het moment dat het KNMI een bepaalde code afgeeft kan men daar naar handelen.  Gevaarlijke situaties kan men dan vermijden.  

 Als ouder is het belangrijk om te weten wat de school doet als er een “ Code Oranjeof een “Code Rood” door het KNMI wordt afgegeven.   

Het besluit  van de school kan  per “weeralarm” verschillen.  De kans dat de school sluit, later open gaat of eerder sluit is bij Code Rood vele malen groter dan bij een Code Oranje. In overleg met het bestuur van onze stichting zullen we een besluit nemen. Hierbij wordt niet enkel gekeken nar de gang van leerlingen van en naar school maar ook naar de veiligheid van personeel en ouders. 

Als het KNMI een Code  Rood of code Oranje, aansluitend bij de schooltijden afgeeft, stuurt de school een bericht via Social Schools  naar alle ouders, om hen te informeren over wat de school gaat doen.  

Het is dus belangrijk dat u bij de voorspelling van een weeralarm  uw berichten van Social Schools goed in de gaten houdt. In het bericht  zal staan wat de school voor maatregelen neemt.  Zo kan de school besluiten om later open te gaan, om eerder de sluiten of om helemaal niet te openen 

Het spreekt voor zich dat de veiligheid van kinderen, ouders en personeel voorop staat bij extreem weer. Zijn er weersomstandigheden waardoor u meent dat u w kind niet veilig naar school kunt laten gaan of brengen dan verzoeken wij u dit door te geven via de bekende weg. 

Belangrijke data
Via Social Schools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten. 

9 januari De kinderen worden gecontroleerd op hoofdluizen. Zou u er voor willen zorgen dat de haren van uw kind goed te controleren zijn? Veel gel of haarlak in het haar maakt het zoeken extra lastig.
16 januari KiVa-middag
23 januari Nationale Voorleesdagen
12 februari margedag – de leerlingen zijn vrij
17-21 februari voorjaarsvakantie