Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief januari 2019


nieuwsbrief januari 2019

Een gelukkig 2019!
We wensen iedereen het allerbeste voor het komende jaar! Het jaar 2018 sloten we voor de kerstvakantie culinair af met een heerlijk kerstdiner. We willen alle ouders van harte bedanken voor hun (culinaire) bijdragen aan het diner, mede dankzij jullie was het weer een groot succes! Het team wil ook graag de OR bedanken voor de inzet! De school kan steeds weer op de OR rekenen. Zelfs in de drukke dagen voor kerst. Dank!

Personele wisselingen
Zoals wij in de nieuwsbrief van december al lieten weten hebben er enkele personele wisselingen tijdens de kerstvakantie plaatsgevonden.  Door een ernstig gebrek aan (geschikte) vervangers, hebben we gekozen voor een oplossing waarbij sommige van onze eigen meesters en juffen anders ingezet gaan worden. De schoolorganisatie wil de meesters en juffen van harte bedanken voor het meewerken aan onderstaande oplossing.

We verwelkomen, naast de interne verschuivingen, nog  twee nieuwe collega’s. Dit zijn Esmeralda Kenter (in groep 1-2a) en Marieke Lemstra (in groep 6). We zijn blij met hun komst en hebben er alle vertrouwen in dat zij een waardevolle aanvulling zijn in onze school.

Het rooster zal er met ingang van deze week als volgt gaan uitzien:

Groep

Leerkracht

Dagen

Groep 1/2a

Linda Lourens – van Loenen

Esmeralda Kenter

Maandag t/m donderdagochtend

Donderdagmiddag en vrijdagochtend

Groep 1/2b

Esther Roozeboom

Geeke Luurtsema

Maandag t/m donderdag

Vrijdagochtend

Groep 3

Annette Kremer

Mieke Smit

Maandag t/m woensdag

Donderdag en vrijdagochtend

Groep 4

Lia Oelen

Margreet Bulder

Maandag t/m donderdag

Vrijdagochtend

Groep 5

Bianca van der Veen

Marianne Blauw

Maandag t/m donderdag

Vrijdag

Groep 6

Erwin Lambeck

Marieke Lemstra

Maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag

Woensdag

Groep 7

Marieke Pruim

Annet Steenge

Maandag t/m woensdag

Donderdag en vrijdag

Groep 8

Lars Kram

Marianne Blauw

Maandag t/m woensdag en vrijdag

Donderdag

 

Juf Esmeralda zal ook op de vrijdagmiddag beschikbaar zijn voor de workshops in de bovenbouw. Meester Lars zal, tijdelijk, de ICT- werkzaamheden van meester Erwin overnemen.  Juf Margreet zal haar taken als zorgcoördinator uitbreiden en zowel juf Linda als meester Lars zullen, naast het lesgeven,  coördinatietaken vervullen.

Toetsen
Gedurende een schooljaar maakt een leerling op school meerdere toetsen. Dit kunnen toetsen zijn waarvoor de leerlingen kunnen leren. Als hier sprake van is, krijgen de leerlingen de te toetsen stof als huiswerk mee naar huis. Dan zijn er ook nog toetsen die gemaakt worden om te controleren hoe de behandelde stof door de leerlingen wordt toegepast. Dit zijn toetsen die onderdeel zijn van een methode of het  lesaanbod en waarvoor niet apart geleerd kan worden.

In de maanden januari en februari worden er weer Cito-toetsen afgenomen. Deze Cito-toetsen zijn zogenaamde landelijk genormeerde toetsen. Dat betekent dat deze toetsen door het hele land worden afgenomen bij leerlingen. Doordat in heel Nederland kinderen dezelfde toetsen maken, kan een resultaat van een toets vergeleken worden met resultaten van andere kinderen in Nederland. Op onze, onlangs vernieuwde website, kunt u een informatiefolder downloaden over de Cito-toetsen. http://nicobulderschool.nl/services/informatie-folder-cito/ 

Toetsen en testen zijn ontworpen om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden die leerlingen beheersen. Maar daar zijn natuurlijk niet alleen toetsen voor nodig. Iedereen die met kinderen omgaat, vormt een beeld van zijn/haar vaardigheden.

Extreem weer
De afgelopen jaren  zijn er extreme weersomstandigheden geweest.   Extreem harde wind, sneeuwval of ijzel. Het KNMI geeft in dat soort situaties codes af voor extreem weer.  Op het moment dat het KNMI een bepaalde code afgeeft kan men daar naar handelen.  Gevaarlijke situaties kan men dan vermijden.

Als ouder is het belangrijk om te weten wat de school doet als er een “ Code Oranje” of een “Code Rood” door het KNMI wordt afgegeven. 

Het besluit van de school kan  per “weeralarm” verschillen.  De kans dat de school sluit, later open gaat of eerder sluit is bij Code Rood vele malen groter dan bij een Code Oranje. In overleg met het bestuur van onze stichting zullen we een besluit nemen. Hierbij wordt niet enkel gekeken nar de gang van leerlingen van en naar school maar ook naar de veiligheid van personeel en ouders.

Als het KNMI een Code  Rood of code Oranje, aansluitend bij de schooltijden,  afgeeft, stuurt de school een bericht via Digiduif naar alle ouders, om hen te informeren over wat de school gaat doen.

Het is dus belangrijk dat u bij de voorspelling van een weeralarm  uw berichten van Digiduif goed in de gaten houdt. In het bericht  zal staan wat de school voor maatregelen neemt.  Zo kan de school besluiten om later open te gaan, om eerder de sluiten of om helemaal niet te openen.

Het spreekt voor zich dat de veiligheid van kinderen, ouders en personeel voorop staan bij extreem weer. Zijn er weersomstandigheden waardoor u meent dat u w kind niet veilig naar school kunt laten gaan of brengen dan verzoeken wij u dit door te geven via de bekende weg.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

Belangrijke data in januari en februari

16 januari

Nationale Voorleesdagen

17 januari

KiVa-middag. Informatie volgt

13 februari

Margedag, de leerlingen zijn vrij

18 – 22 februari

Voorjaarsvakantie

25 februari – 1 maart

Lekker Gezond! Informatie volgt