Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief januari 2018

nieuwsbrief januari 2018

 

Een gelukkig 2018!
We wensen iedereen alsnog het allerbeste voor het komende jaar! Het jaar 2017 sloten we, voor de kerstvakantie, culinair af met een heerlijk kerstdiner. We willen alle ouders van harte bedanken voor hun (culinaire) bijdrage aan het diner, mede dankzij jullie was het weer een groot succes! Het team wil ook graag de OR bedanken voor haar inzet! De school kan steeds weer op haar rekenen. Zelfs in de drukke dagen voor kerst! Dank!

Toetsen
Gedurende een schooljaar maakt een leerling op school meerdere toetsen. Dit kunnen toetsen zijn waarvoor de leerlingen kunnen leren. Als hier sprake van is, krijgen de leerlingen de te toetsen stof als huiswerk mee naar huis. Dan zijn er ook nog toetsen die gemaakt worden om te controleren hoe de behandelde stof door de leerlingen wordt toegepast. Dit zijn toetsen die onderdeel zijn van een methode of het  lesaanbod en waarvoor niet apart geleerd kan worden.

In de maanden januari en februari worden er weer Cito-toetsen afgenomen. Deze Cito-toetsen zijn zogenaamde landelijke genormeerde toetsen. Dat betekent dat deze toetsen door het hele land worden afgenomen bij leerlingen. Doordat in heel Nederland kinderen dezelfde toetsen maken, kan een resultaat van een toets vergeleken worden met resultaten van andere kinderen in Nederland. Op onze, onlangs vernieuwde website, kunt u een informatiefolder downloaden over de Cito-toetsen. Link: http://nicobulderschool.nl/services/informatie-folder-cito/

Toetsen en testen zijn ontworpen om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden die leerlingen beheersen. Maar daar zijn natuurlijk niet alleen toetsen voor nodig. Iedereen die met kinderen omgaat, vormt een beeld van zijn/haar vaardigheden.

Extreem weer
De afgelopen jaren  zijn er extreme weersomstandigheden geweest.   Extreem harde wind, sneeuwval of ijzel  Het KNMI geeft in dat soort situaties codes af voor extreem weer.  Op het moment dat het KNMI een bepaalde code afgeeft kan men daar naar handelen.  Gevaarlijke situaties kan men dan vermijden.

Als ouder is het belangrijk om te weten wat de school doet als er een “ Code Oranje” of een “Code Rood” door het KNMI wordt afgegeven.

Het besluit  van de school kan  per “weeralarm” verschillen.  De kans dat de school sluit, later open gaat of eerder sluit is bij Code Rood vele malen groter dan bij een Code Oranje. In overleg met het bestuur van onze stichting zullen we een besluit nemen. Hierbij wordt niet enkel gekeken nar de gang van leerlingen van en naar school maar ook naar de veiligheid van personeel en ouders.

Als het KNMI een Code  Rood of code Oranje, aansluitend bij de schooltijden,  afgeeft, stuurt de school een bericht via Digiduif  naar alle ouders, om hen te informeren over wat de school gaat doen.

Het is dus belangrijk dat u bij de voorspelling van een weeralarm  uw berichten van Digiduif goed in de gaten houdt. In het bericht  zal staan wat de school voor maatregelen neemt.  Zo kan de school besluiten om later open te gaan, om eerder de sluiten of om helemaal niet te openen.

Het spreekt voor zich dat de veiligheid van kinderen, ouders en personeel voorop staan bij extreem weer. Zijn er weersomstandigheden waardoor u meent dat u w kind niet veilig naar school kunt laten gaan of brengen dan verzoeken wij u dit door te geven via de bekende weg.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

Belangrijke data in januari en februari

24 januari Nationale Voorleesdagen
25 januari KiVa-middag. Informatie volgt.
9 februari Winterolympiade voor de bovenbouw. Informatie volgt.
14 februari Margedag, de leerlingen zijn vrij
26 februari – 2 maart Voorjaarsvakantie