Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020


nieuwsbrief februari 2020

Ouderbijdrage
Elk schooljaar organiseert de ouderraad leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij doen dit geheel vrijwillig en leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan een leuke schooltijd voor uw kind(eren). De ouderraad vraagt niets voor haar eigen inzet. Voor het kunnen bekostigen van traktaties, cadeautjes, prijsjes en andere onmisbare zaken om de schoolfeesten tot een succes te maken vragen zij jaarlijks een bijdrage aan alle ouders. Zonder deze bijdrage kan de OR deze leuke activiteiten niet betalen en zal de school keuzes moeten maken wat wel en wat niet (meer) door kan gaan.  

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind per schooljaar. Dit geldt voor het eerste en tweede kind. Voor het derde en volgende kind(eren) vraagt de ouderraad geen bijdrage. 

Heeft u nog niet betaald? U kunt uw ouderbijdrage overmaken op bankrekening NL48 RABO 0379107880 t.n.v. Ouderraad van de Nico Bulderschool.
Wilt u bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden? Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald.  

Nieuw gebouw voor de school
U bent natuurlijk op de hoogte van het voornemen een nieuw schoolgebouw neer te zetten voor de Nico Bulderschool. Het is de doelstelling om in september 2021 het nieuwe schoolgebouw gereed te hebben.  

In het nieuwe schoolgebouw, dat een kindcentrum genoemd wordt, zal niet alleen de Nico Bulderschool haar intrek nemen maar ook OBS Het Ruimteschip, SBO De Sterren (voorheen De Zwaaikom) en kinderopvang KaKa. Er komt ook een groot gymlokaal bij het kindcentrum. De voorkeur voor de locatie van dit nieuwe kindcentrum is op het grasveld aan de Zuiderkroon. Afgelopen week heeft de gemeenteraad een akkoord gegeven om op deze plek te mogen bouwen.

Er is, achter de schermen, al veel over het nieuwe kindcentrum nagedacht. Een architect en meerdere werkgroepen zijn er druk mee. Dit allemaal om het nieuwe schoolgebouw zo goed (en mooi) mogelijk te maken. 

Voor de Nico Bulderschool en het Ruimteschip betekent het nieuwe kindcentrum ook een fusie van deze scholen tot één grote basisschool. Er komt dus één (nieuwe) basisschool in het nieuwe kindcentrum. De Nico Bulderschool en het Ruimteschip gaan “trouwen”. De school voor het speciaal basisonderwijs De Sterren krijgt een (eigen) plek in het nieuwe kindcentrum maar blijft een aparte school voor speciaal onderwijs.

Op 10 maart organiseert de gemeente een inloopavond op onze school. Ook u bent daarvoor van harte uitgenodigd. Graag tot dan! 

Vraag, probleem of klacht?
Soms hoort u over gebeurtenissen op school waar u vragen over heeft. Heeft u een vraag, probleem of klacht? Blijf er dan niet te lang mee zitten. Het voordeel van het tijdig aankaarten van een vraag of probleem is dat de situatie niet onnodig uit de hand loopt. 

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Iedere vraag of klacht is immers ook een advies voor de school. Een oplossing vinden is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt van iedereen inspanningen. 

Als u besloten heeft dat u zich wilt uitspreken, heeft u misschien de neiging meteen actie te ondernemen; u zou het liefst ’s ochtends voor het begin van de lessen de leerkracht aanspreken. Dat begrijpen wij maar dit is niet handig. Een rustig gesprek, waarin iedereen de tijd heeft om zijn/haar standpunt toe te lichten en naar elkaar te luisteren, heeft meer kans van slagen. Maak een afspraak en neem er ruim de tijd voor.  

U kunt uw vraag, probleem of klacht het beste bespreken met de persoon om wie het gaat. Vaak zal dat, ook als het probleem bijvoorbeeld een medeleerling van uw kind betreft, de leerkracht zijn, omdat deze er gewoonlijk nauw bij betrokken is. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u (gezamenlijk) een gesprek met de zorgcoördinator of de directie aanvragen.  

Belangrijke data
Via Social Skools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten. 

Belangrijke data in februari en maart

11 februari  KiVa-spelen in de middag.
12 februari  Margedag,  de leerlingen zijn vrij.
17  – 21 februari  Voorjaarsvakantie
26 maart  Oudergesprekken, u ontvangt een uitnodiging.
10 maart  Inloopavond over de nieuwe school, nadere info volgt.