Extra Nieuwsbrief

Extra Nieuwsbrief


extra nieuwsbrief i.v.m. corona virus

Noodplan
Vanochtend zijn wij druk bezig geweest om een noodplan te maken. Het onderstaande plan beschrijft onze werkwijze voor de komende periode. Niemand van ons heeft dit eerder meegemaakt dus het vraagt een hoop creativiteit, flexibiliteit en samenwerking. Daarnaast beseffen we ons goed dat dit plan op elk moment herroepen kan worden als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd of als blijkt dat het plan toch anders zou moeten.

We rekenen daarbij op uw begrip en medewerking. Ons plan richt zich op alle ouders en leerlingen, maar wij zijn ons ook bewust van het feit dat wat voor de één een oplossing lijkt, juist voor de ander een probleem veroorzaakt.  

Thuiswerkpakket
Vandaag hebben de leerkrachten voor elke leerling een thuiswerkpakket gemaakt. In het werkpakket zitten boeken en werkmaterialen, maar ook een brief van de leerkracht voor u en uw kind(eren). Er staan heldere werkinstructies in de brief van meester of juf.

De leerkrachten hebben het werkpakket zo ingericht dat kinderen er veelal zelfstandig mee aan het werk kunnen. Als u de mogelijkheid heeft zou het nog beter zijn als u het werk samen met uw kind bespreekt en/of maakt.  U krijgt voldoende “thuiswerk” mee voor een langere periode. We organiseren wel wekelijks een nieuw “ruilmoment”. Wilt u zuinig met de spullen omgaan?  We zien ze namelijk na deze periode graag weer heel en volledig terug.

Rooster voor het ophalen van het “thuiswerkpakket”
Omdat het zeer belangrijk is om de voorzorgsmaatregelen goed op te volgen hebben wij een rooster gemaakt waarbij er per klas 30 minuten is om het werkpakket op te halen. Er kan per leerling slechts één persoon naar binnen om het werkpakket op te halen. We zetten de pakketjes, voorzien van naam, klaar in de teamkamer. De “ophaler” kan naar binnen, het juiste pakketje pakken en meteen weer naar buiten. Daarna is de volgende aan de beurt; er is dus steeds 1 persoon per keer binnen. We verzoeken u nadrukkelijk om in een eventuele wachtrij 1,5 m afstand te houden. Aanwijzingen daarvoor zullen duidelijk op het plein zichtbaar zijn. Wilt u er voor zorgen dat u op het juiste tijdstip komt? De bakjes worden namelijk meteen na het verstrijken van het bezoekuur verwijderd, zodat de spullen van een nieuwe groep klaargelegd kunnen worden. Als u niet in staat bent het pakket op dit tijdstip op te halen, dan is er (pas) volgende week weer een nieuwe mogelijkheid. 

Neemt u wel even een tas mee?

Belangrijke data
Via Social Skools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten. 

Ophaalrooster voor dinsdag 17 maart 2020:

groep tijdstip
groep 3 8.30 – 9.00 uur
groep 1-2 a+b
10.00 – 10.30 uur
groep 4-5
10.45 – 11.15 uur
groep 5-6 11.30 – 12.00 uur
groep 8 12.15 – 12.45 uur
groep 7 13.00 – 13.30 uur

 

Communicatie met school
Naast het wekelijkse “thuiswerk” is de leerkracht ook dagelijks beschikbaar om via Social Schools met u of uw kind(eren) te communiceren. De leerkrachten geven in de groepsbrief aan op welk dagelijks moment zij ruimte hebben ingepland om te communiceren. Wij weten nog niet hoeveel mensen daar gebruik van willen maken, dus het kan zijn dat u even in een wachtrij terecht komt. U bent vrij om berichten te sturen wanneer het u het beste uitkomt maar reken erop dat u (pas) antwoord krijgt op het door de leerkracht aangegeven dagelijkse tijdstip.

Gezondheid voor alles
Het team zal de komende periode haar best doen om zoveel als mogelijk het leren van uw kind(eren) te blijven ondersteunen. We zijn echter ook, net als u,  gebonden aan  voorzorgsmaatregelen en zullen die dan ook streng naleven. Dat doen we niet om streng en moeilijk te doen, maar wel om er voor te zorgen dat we allemaal zo snel mogelijk het virus achter ons kunnen laten en weer, in volle gezondheid, verder kunnen met leren en onderwijs geven aan uw kind(eren). 

Wij danken u voor uw begrip en wensen ook u veel sterkte in het doorkomen van deze bijzondere tijd. 

We kijken er naar uit om u en de kinderen weer de hand te schudden in een Corona-vrije wereld!