Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019


nieuwsbrief februari 2019

Pech! 
Voor juf Linda en juf Lia begon 2019 met pech. Juf Linda maakte een ongelukkig misstap en scheurde daarmee haar enkelbanden. Juf Lia viel over de deurstopper bij de ingang van de school en brak daarbij haar heup. Juf Lia werd de zelfde dag nog geopereerd en mocht twee dagen later alweer naar huis. Haar herstel verloopt voorspoedig maar ze zal, minimaal, tot de krokusvakantie vervangen worden. Ze is inmiddels al weer even op school geweest. Ook juf Linda kreeg rust opgelegd. Zij is al wel weer begonnen met lesgeven.  
Gelukkig hebben we voor beide juffen vervanging kunnen regelen. Daar zijn we heel blij mee want dat is tegenwoordig echt niet meer vanzelfsprekend.  

Ouderbijdrage 
Elk schooljaar organiseert de ouderraad leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij doen dit geheel vrijwillig en leveren daarbij een grote bijdrage aan een leuke schooltijd voor uw kind(eren). De ouderraad vraagt niets voor haar eigen inzet. Voor het kunnen bekostigen van traktaties, kadootjes, prijsjes en andere onmisbare zaken om de schoolfeesten tot een succes te maken vragen zij jaarlijks een bijdrage aan alle ouders.  

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind per schooljaar. Dit geldt voor het eerste en tweede kind. Voor het derde en volgende kind(eren) vraagt de ouderraad geen bijdrage. 

Heeft u nog niet betaald? U kunt uw ouderbijdrage overmaken op bankrekening NL48 RABO 0379107880 t.n.v. Ouderraad van de Nico Bulderschool.  
Wilt u bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden? Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald.  

Nieuw gebouw voor de school 
U bent natuurlijk op de hoogte van het voornemen een nieuw schoolgebouw neer te zetten voor de Nico Bulderschool. De aanleiding hiervoor was het feit dat de schoolgebouwen in onze regio (bijna) allemaal in aanmerking komen voor versterking in verband met de aardbevingen. De NAM stelt veel geld beschikbaar voor de versterking van bestaande schoolgebouwen of nieuwbouw. Voor onze school is besloten een nieuw gebouw neer te gaan zetten. U hoeft zich overigens geen zorgen te maken over de staat van ons schoolgebouw op dit moment. Het is een veilig gebouw.  
Het is de doelstelling om in september 2021 het nieuwe schoolgebouw gereed te hebben.  

In het nieuwe schoolgebouw, dat een kindcentrum genoemd wordt, zal niet alleen de Nico Bulderschool haar intrek nemen maar ook OBS Het Ruimteschip, SBO De Zwaaikom en kinderopvang KaKa. Er komt ook een groot gymlokaal bij het kindcentrum. De voorkeur voor de locatie van dit nieuwe kindcentrum is (ergens) op het grasveld van de Zuiderkroon. Daar is overigens nog geen toestemming voor verleend, daarvoor is nog instemming van diverse partijen nodig. 

Er wordt ondertussen al wel goed nagedacht over de bouw van het nieuwe kindcentrum. Er zijn meerdere werkgroepen, er wordt een architect uitgezocht die het ontwerp moet gaan tekenen en er wordt ook al nagedacht over het onderwijs in de school. Dit allemaal om het nieuwe schoolgebouw zo goed (en mooi) mogelijk te maken. 

Voor de Nico Bulderschool en het Ruimteschip betekent het nieuwe kindcentrum ook een fusie van deze scholen tot één grote basisschool. De Nico Bulderschool en het Ruimteschip geven immers allebei “regulier basisonderwijs”.   
De Zwaaikom blijft bestaan omdat deze school geen reguliere basisschool is maar een school voor speciaal onderwijs.  

Er komt dus één (nieuwe) basisschool in het nieuwe kindcentrum. De Nico Bulderschool en het Ruimtschip gaan “trouwen”. De Zwaaikom krijgt een (eigen) plek in het nieuwe kindcentrum maar blijft een aparte school voor speciaal onderwijs.  

KiVa-middag weer geslaagd 
Op donderdagmiddag 17 januari werden de  KiVa-Games” van de Nico Bulder school weer gehouden. De KiVa-games houden we twee keer per jaar, de eerste in september en de tweede in januari. Alle kinderen werken daarbij in groepjes een spellencircuit af. De spelletjes staan allemaal in het teken van samenwerken. SAMEN maakten we er weer een geslaagde, gezellige middag van.  

Vraag, probleem of klacht? 
Soms hoort u over gebeurtenissen op school waar u vragen over heeft. Heeft u een vraag, probleem of klacht? Blijf er dan niet te lang mee zitten. Het voordeel van het tijdig aankaarten van een vraag of probleem is dat de situatie niet onnodig uit de hand loopt. 

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Iedere vraag of klacht is immers ook een advies voor de school. Een oplossing vinden is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt van iedereen inspanningen. 

Als u besloten heeft dat u zich wilt uitspreken, heeft u misschien de neiging meteen actie te ondernemen; u zou het liefst ’s ochtends voor het begin van de lessen de leerkracht aanspreken. Dit is echter niet altijd handig. Een rustig gesprek, waarin iedereen de tijd heeft om zijn/haar standpunt toe te lichten en naar elkaar te luisteren, heeft meer kans van slagen. Maak een afspraak en neem er ruim de tijd voor.  

U kunt uw vraag, probleem of klacht het beste bespreken met de persoon om wie het gaat. Vaak zal dat, ook als het probleem bijvoorbeeld een medeleerling van uw kind betreft, de leerkracht zijn, omdat deze er gewoonlijk nauw bij betrokken is. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u (gezamenlijk) een gesprek met de zorgcoördinator of de directie aanvragen.  

Belangrijke data 
Via Social Schools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten. 

 

Belangrijke data in februari en maart

13 februari

Margedag, de leerlingen zijn vrij

18 – 22 februari

Voorjaarsvakantie

4 – 8 maart

Oudergesprekken, u ontvangt een uitnodiging