Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

nieuwsbrief februari 2018

 

Ziekte op school
Leerlingen en leerkrachten zijn de laatste tijd niet aan de griep ontkomen. Voor de vervanging van leerkrachten hebben we een invalpool, maar omdat het probleem op alle scholen aan de orde is zijn er bijna geen vervangers meer te krijgen. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat er telkens andere leerkrachten voor de klassen staan. Dit heeft uiteraard niet onze voorkeur, maar we hebben geen andere keus. Helaas is het ook al voorgekomen dat er helemaal geen vervanger beschikbaar was. We gaan dan over op het noodscenario waarbij de kinderen de eerste dag in andere groepen worden opgevangen. Bij aanhoudende ziekte zijn we dan helaas genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

We hopen dat de lente zich snel aandient en dat we de ziektes achter ons kunnen laten. Tot die tijd wensen we alle zieken van harte beterschap!

Ouderbijdrage
Elk schooljaar organiseert de ouderraad leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij doen dit geheel vrijwillig en leveren daarbij een grote bijdrage aan een leuke schooltijd voor uw kind(eren). De ouderraad vraagt niets voor haar eigen inzet. Voor het kunnen bekostigen van traktaties, kadootjes, prijsjes en andere onmisbare zaken om de schoolfeesten tot een succes te maken vragen zij jaarlijks een bijdrage aan alle ouders.

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind per schooljaar. Dit geldt voor het eerste en tweede kind. Voor het derde en volgende kind(eren) vraagt de ouderraad geen bijdrage.

Heeft u nog niet betaald? U kunt uw ouderbijdrage overmaken op bankrekening NL48 RABO 0379107880 t.n.v. Ouderraad van de Nico Bulderschool.
Wilt u bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden? Dan weten wij dat er voor uw kind(eren) is betaald.

KiVa-middag geslaagd
Op donderdagmiddag 25 januari werden de allereerste” KiVa-Games” van de Nico Bulder school gehouden. Alle kinderen werkten in groepjes een spellencircuit af. Het was een zeer geslaagde, gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar. In een volgend Digiduif-bericht doen we graag wat uitgebreider verslag van de middag en zullen we wat foto’s met u delen.

Staking op 14 februari
De vakbonden hebben de leerkrachten in de noordelijke provincies opgeroepen om op 14 februari te staken. De leerkrachten zullen gehoor geven aan deze oproep. Het personeel van de school vindt het heel vervelend om weer te gaan staken en beseft zich heel goed dat we ouders en leerlingen daarmee benadelen. Toch gaan we staken. De hoge werkdruk en daarbij het niet passende salaris veroorzaken nu al, maar ook in de toekomst, voor uitval van leerkrachten maar ook voor een sterk verminderde interesse voor het beroep van leraar. Nu al ervaren ouders en scholen de gevolgen van de schaarste aan leerkrachten. Het grote gebrek aan (inval)leerkrachten zijn gevolgen die nu al in het oog springen.

Als het goed is, stond 14 februari al als vrije dag in uw agenda vermeld. Deze dag was in de jaarplanning al opgenomen als een margedag.

Vraag, probleem of klacht?
Soms hoort u over gebeurtenissen op school waar u vragen over heeft. Heeft u een vraag, probleem of klacht? Blijf er dan niet te lang mee zitten. Het voordeel van het tijdig aankaarten van een vraag of probleem is dat de situatie niet onnodig uit de hand loopt.

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Iedere vraag of klacht is immers ook een advies voor de school. Een oplossing vinden is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt van iedereen inspanningen.

Als u besloten heeft dat u zich wilt uitspreken, heeft u misschien de neiging meteen actie te ondernemen; u zou het liefst ’s ochtends voor het begin van de lessen de leerkracht aanspreken. Dit is echter niet altijd handig. Een rustig gesprek, waarin iedereen de tijd heeft om zijn/haar standpunt toe te lichten en naar elkaar te luisteren, heeft meer kans van slagen. Maak een afspraak en neem er ruim de tijd voor.

U kunt uw vraag, probleem of klacht het beste bespreken met de persoon om wie het gaat. Vaak zal dat, ook als het probleem bijvoorbeeld een medeleerling van uw kind betreft, de leerkracht zijn, omdat deze er gewoonlijk nauw bij betrokken is. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u (gezamenlijk) een gesprek met de zorgcoördinator of de directie aanvragen.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

Belangrijke data in februari en maart:

9 februari Winterolympiade voor de bovenbouw, informatie volgt
14 februari Margedag of staking,  de leerlingen zijn vrij
26 februari – 2 maart Voorjaarsvakantie
12 – 16 maart Oudergesprekken, u ontvangt een uitnodiging
21 maart Margedag, de leerlingen zijn vrij
30 maart Goede Vrijdag, de leerlingen zijn vrij
2 april Tweede Paasdag, de leerlingen zijn vrij