Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018


nieuwsbrief december 2018

Kerst en jaarafsluiting
We sluiten dit jaar weer feestelijk af met een gezellig diner op donderdagavond 20 december in de klassen. Denkt u alvast na over uw culinaire bijdrage? Het zijn natuurlijk drukke tijden maar een bijdrage van u maakt uw kind(eren) trots! Niet echt een keukenprins(es)? Er zijn allerlei culinaire mogelijkheden die weinig tijd of inspiratie kosten.  Op de laatste vrijdagochtend sluiten we 2018 in de klassen af. De kerstvakantie start om 11.45 uur.  

Nieuwe baan voor juf Marije
Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest op onze school gaat Juf Marije een volgende stap maken in haar carrière. Zij start na de kerstvakantie op een andere school.  Zij gaat daar het team ondersteunen in het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen. Wij  willen Marije hartelijk bedanken voor haar inzet voor onze school en wensen haar veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek. 

Juf Marije had  bij ons op school alleen op de vrijdagochtend in groep 1-2a nog lesgevende taken. Na de kerstvakantie zal er op de vrijdagochtend een andere collega les gaan geven in groep 1-2a. Zodra we weten wie dat zal zijn, informeren wij u daarover.  Juf Marije zal op vrijdagmorgen 21 december afscheid nemen van groep 1-2a.  Wilt u juf Marije nog de hand schudden dan kan dat op vrijdag 21 december om 11.45 uur. 

Overblijven
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor het overblijven via een e-mail aan:
(mailadres op te vragen via het contactformulier)

Voor de verwerking van uw opgave is het belangrijk dat u de juiste gegevens aanlevert, namelijk:  

  1. de naam en groep van uw kind 
  2. de data waarop uw kind gaat overblijven. 

U kunt benodigde ‘strippenkaarten’ één keer per week kopen bij de balie. De verkoop is op de maandagen van 08.15 tot 08.45 uur. Indien gewenst kan u op dat moment ook nog uw kind(eren) opgeven voor het overblijven. Onze voorkeur gaat echter uit naar tijdige opgave via de e-mail. 

De overblijf heeft de volgende strippenkaarten: 

  • 10 euro – 5 keer overblijven
  • 20 euro – 10 keer overblijven plus  1 keer gratis
  • 40 euro – 20 keer overblijven plus 2 keer gratis
  • U kunt ook per keer betalen, dit kost dan 2 euro.

De strippenkaarten blijven op school. Als ze vol zijn worden deze aan uw kind(eren) meegegeven en kunt u de eerst volgende maandag een nieuwe strippenkaart kopen. 

Zorgt u ervoor dat uw kind niet zonder strippenkaart overblijft? Zonder strippenkaart kunnen de kinderen echt niet overblijven en zal u andere opvang voor uw kind(eren) moeten regelen. 

Het mailadres voor het overblijven <op te vragen via het contactformulier> kunt u ook gebruiken als u vragen heeft aan de overblijfkrachten of iets met hen wilt bespreken.

Voorschoolse opvang zoekt kinderen
Onze vrijwilligster Harma heeft jarenlang de vrijwillige voorschoolse opvang in onze school verzorgd. Kinderen werden daarbij, voor 4 euro per keer, opgevangen in het schoolgebouw voordat de school begint. Onlangs heeft Harma afscheid genomen en het stokje overgedragen aan Margareth. 

Margareth doet nu de voorschoolse opvang maar het aantal aanmeldingen, en daarmee de inkomsten, zijn structureel te laag.  De voorschoolse opvang heeft meer inkomsten nodig om de inzet van de vrijwilliger te kunnen blijven bekostigen. Zoekt u nog opvang, voor schooltijd, voor uw kind(eren), laat het dan zo spoedig mogelijk weten!  

U kunt uw kind(eren) nog tot en met 14 december opgeven voor structurele voorschoolse opvang in het nieuwe jaar. De voorschoolse opvang zal bij voldoende opgave,  per 1 januari, vanaf 07.30 uur plaatsvinden en zal 6 euro per keer gaan kosten. Indien u uw kind op wilt geven voor een structurele voorschoolse opvang dan kunt u dit bij juf Femke doen via het contactformulier. U ontvangt dan het telefoonnummer van Margareth zodat u direct met haar afspraken kunt maken.  

Wij hopen dat we de voorschoolse opvang  voort kunnen zetten. Mocht blijken dat er te weinig opgave is dan zijn wij genoodzaakt deze service te beëindigen en ouders door te verwijzen naar de kinderopvangorganisatie KaKa. Deze verzorgt ook kinderopvang in zowel de naschoolse- als de voorschoolse uren.

Meester of juf is ook wel eens ziek
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de school gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingsaanvragen op te vangen. 

Als het niet lukt om vervanging te krijgen is de school helaas genoodzaakt over te gaan tot een noodscenario. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht kunnen dan, indien gewenst,  de eerste dag nog binnen de school opgevangen. De leerlingen worden daarbij over de overige groepen verdeeld.  

Indien in de loop van de dag blijkt dat er voor de volgende dag(en) ook geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders, via Digiduif op de hoogte gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven. 

Voor de ouders die echt geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot noodopvang in school. Dat betekent helaas niet dat de leerlingen lessen kunnen volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten. 

Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders hiervan, via Digiduif op de hoogte gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school. 

U zult begrijpen dat we bovenstaande noodscenario liever niet in werking stellen maar het tekort aan invalkrachten wordt steeds ernstiger en de kans is groot dat we tegen dit soort situaties aan blijven lopen.

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten. 

Belangrijke data in december en januari  

14 dec.
Laatste dag voor opgave voor de (structurele) voorschoolse opvang in 2019. 
20 dec.
In verband met het kerstdiner is er een aangepast rooster. De kinderen gaan in de ochtend tot 12.45 uur naar school en zijn de middag vrij. 

Kerstdiner op school van 17:00 tot 18:30 uur.  

21 dec.
Om 11:45 uur: start de kerstvakantie.  

We wensen iedereen een prettige kerst en een gezond nieuwjaar!  

7 jan. 2019  School start weer.