Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

nieuwsbrief december 2017

 

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december hopen we dat Sinterklaas naar de Nico Bulderschool komt.
Sinterklaas heeft het maar druk met al die schoolbezoeken. Gelukkig hebben we dit jaar nog geen (al te) verontrustende berichten gehoord. We wachten in spanning af!

Kerst en jaarafsluiting
We sluiten dit jaar weer feestelijk af met een gezellig diner op woensdagavond 20 december in de klassen. Denkt u alvast na over uw culinaire bijdrage? Het zijn natuurlijk drukke tijden maar een bijdrage van u maakt uw kind(eren) trots! Niet echt een keukenprins(es)? Er zijn allerlei culinaire mogelijkheden die weinig tijd of inspiratie kosten. U ontvangt verdere informatie als Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken. Op de laatste vrijdagochtend sluiten we 2017 in de klassen af. De kerstvakantie start om 11.45 uur.

Overblijven
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor het overblijven via een e-mail aan overblijf@nicobulderschool.nl.

Voor de verwerking van uw opgave is het belangrijk dat u de juiste gegevens in de email zet:
1. de naam en groep van uw kind;
2. de data waarop uw kind gaat overblijven.

U kunt de strippenkaarten één keer per week kopen bij de balie. De verkoop is op de maandagen van 08.15 tot 08.45 uur. Indien gewenst kan u op dit moment ook nog uw kind(eren) opgeven voor het overblijven. Onze voorkeur gaat echter uit naar opgave via de email.

De overblijf heeft de volgende strippenkaarten:
– 10 euro – 5 keer overblijven
– 20 euro – 10 keer overblijven plus 1 keer gratis
– 40 euro – 20 keer overblijven plus 2 keer gratis
– U kunt ook per keer betalen, dit kost dan 2 euro.

De strippenkaarten blijven op school. Als ze vol zijn worden deze aan uw (kind(eren) meegegeven en kunt u de eerst volgende maandag een nieuwe strippenkaart kopen. Zorgt u ervoor dat uw kind niet zonder strippenkaart overblijft? Zonder strippenkaart kunnen de kinderen echt niet overblijven en zal u een andere opvang voor uw kind(eren) moeten regelen.

Het mailadres overblijf@nicobulderschool.nl kunt u ook gebruiken als u vragen heeft aan de overblijfkrachten of iets met hen wilt bespreken.

Meester of juf is ook wel eens ziek
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de school gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingsaanvragen op te vangen.

Als het niet lukt om vervanging te krijgen is de school genoodzaakt over te gaan tot een noodscenario. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden dan de eerste dag nog binnen de school opgevangen. De leerlingen worden daarbij over de overige groepen verdeeld. Indien in de loop van de dag blijkt dat er voor de volgende dag(en) ook geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders, via Digiduif of telefonisch, op de hoogte gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven.

Voor de ouders die echt geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot noodopvang in school. Dat betekent helaas niet dat de leerlingen lessen kunnen volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten.
Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders hiervan, via Digiduif of telefonisch, op de hoogte gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.

U zult begrijpen dat we bovenstaande noodscenario liever niet in werking stellen maar het tekort aan invalkrachten wordt steeds ernstiger en de kans is aanwezig dat we tegen dit soort situaties aan gaan lopen.

Handige doosjes
Het fruit dat we tijdens de schoolfruit-weken uitdelen, wordt wekelijks vers bezorgd in mooie, stevige, handzame doosjes. Zeer geschikte kartonnen doosjes die een tweede leven verdienen. Kunt u iets met de doosjes? We horen het graag!

Belangrijke data
Via DigiDuif ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief zullen wij u informeren over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

Belangrijke data in december en januari
5 december
Bezoek van de Sint (continurooster tot 14:00 uur voor groep 1-8)

12 december
Het is mogelijk dat de leerkrachten het werk neerleggen en staken

20 december
Kerstdiner op school van 17:00 tot 18:30 uur

22 december 11:45 uur: start Kerstvakantie

We wensen iedereen een prettige kerst en een gezond nieuwjaar!

8 januari 2018
School start weer