Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief april 2018


nieuwsbrief april 2018

 

Pleinversiering
U zag het vast al. Enkele weken geleden werd het plein voorzien van vrolijk gekleurde hinkel- en tikspelletjes. De kinderen zijn er meteen mee aan de slag gegaan en spelen er lustig op los. En nu de zon zich ook wat vaker laat zien, rekenen we op een speels voorjaar!

Avondvierdaagse
U ontving het inschrijfformulier voor de Avondvierdaagse al enige tijd geleden. Daarin kon u lezen dat uw kind(eren) zich op drie momenten kan inschrijven. Dit zijn:

  • dinsdag 3 april tussen 08.15 en 09.00 uur en tussen 13.00 en 13.30 uur
  • woensdag 4 april tussen 08.15 en 09.00 uur
  • vrijdag 6 april tussen 08.15 en 09.00 uur

Houdt u er rekening mee dat er, na deze dagen geen inschrijving via de school meer mogelijk is? Er kunnen geen uitzonderingen op deze regel gemaakt worden. Ook niet als u het heel erg lief vraagt. (Nee, echt niet ;))

Neemt u gepast geld, 5 euro per deelnemer, mee?

Koningsspelen en verjaardag leerkrachten
Traditiegetrouw organiseren we de verjaardagen van de meesters en juffen samen met de koningsspelen. Dit jaar doen we dat op vrijdag 20 april. We starten met een verjaardagslied op het plein. Daarna ontbijten we in de eigen groep en na het ontbijt doen de kinderen spelletjes door de school heen.

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen, dat wordt verzorgd door de meesters en juffen. Cadeautjes hoeven ook niet te worden gekocht, maar uw kind mag wel een kleine bijdrage meenemen voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is Stichting Doe Een Wens. De kinderen zullen nog uitleg krijgen over deze stichting.

Belangrijke data in april/mei

2 april Tweede Paasdag, de leerlingen zijn vrij
20 april Koningsspelen en meesters/juffen (verjaar)dag

De bovenbouw heeft een continurooster. De leerlingen zijn om 14.00 uur vrij. De onderbouw is gewoon om 11.45 uur vrij.

27 april t/m 4 mei Meivakantie
10 en 11 mei Hemelvaart, de leerlingen zijn vrij
21 t/m 25 mei Tweede meivakantie, de leerlingen zijn vrij
28 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse