Doorgeven TSO, VSO en BSO

Doorgeven TSO, VSO en BSO

Doorgeven TSO, VSO en BSO

Zoals u weet is het bij ons op school mogelijk om tussen de middag over te blijven. We merken echter dat dit soms alleen bij de leerkracht wordt gemeld. We verzoeken u vriendelijk om het overblijven ook door te geven aan de balie en ook daar te betalen. Dit kan ’s ochtends voor schooltijd. Heeft uw kind vaste overblijfdagen en maakt hij/zij een dag geen gebruik van de overblijf? Zou u dit dan ook even willen melden aan de balie. Op deze manier houden we een mooi overzicht. Om alles goed en overzichtelijk te laten verlopen, worden de overblijfkinderen uit de groepen 1-2 om 11:45 uur uit de klassen gehaald. De overblijfkinderen uit de groep 3 t/m 8 lopen zelf naar de overblijfruimte. De TSO kost 2 euro per kind per keer. Bij afname van een strippenkaart van 20 euro ontvangt u 1 keer gratis.

Onze school verzorgt ook de voorschoolse opvang (VSO) vanaf 7:00 uur. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit ook melden aan de balie. De kosten hiervoor bedragen 4 euro per kind per keer.

De opvang na schooltijd (BSO),vanaf 15:15 uur  wordt bij ons verzorgd door Kaka kinderopvang.